Cel działania

Panel Ekspertów reprezentuje Radę Biznesu na konferencjach naukowych, seminariach i kongresach. Dobór prelegentów gwarantuje wysoki poziom merytoryczny organizowanych spotkań. Panel Ekspertów zrzesza przedstawicieli kluczowych instytucji: przedsiębiorców, pracowników naukowo-badawczych i samorządowych z całego świata. Prelegentami są także doświadczeni specjaliści oraz uczestnicy procesu inwestycyjnego.

Do głównych zadań Panelu Ekspertów należy:

  • nawiązywanie kontaktów z przedsiębiorcami z całego świata, pozyskiwanie zaplecza badawczego oraz partnerów technologicznych, wymiana informacji na temat gospodarki i rynków lokalnych,
  • uczestnictwo i reprezentowanie organizacji na licznych konferencjach naukowych i branżowych,
  • zasiadanie w panelach eksperckich,
  • budowanie płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń między ekspertami a współpracującymi z nimi przedsiębiorstwami,
  • rozpowszechnianie wiedzy na temat korzyści związanych z rozwojem biznesu na linii Zjednoczone Emiraty Arabskie – Europa,
  • tworzenie przestrzeni dla współdziałania ludzi biznesu i ich udziału w debacie publicznej,
  • aktywizacja organizacji społecznych i instytucji administracji publicznej dla zwiększenia potencjału innowacyjności państwa,
  • prowadzenie działalności promocyjnej w zakresie innowacyjnych technologii: aktywne szerzenie informacji na temat powstających lub skomercjalizowanych produktów,
  • eksport unikalnych produktów i usług na arenie międzynarodowej.