Liderzy Innowacyjności

Decyzję o przyznaniu nagród w Konkursie „Liderzy Innowacyjności” podejmuje specjalnie powołana Kapituła w składzie:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański - Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zespołu ds. Innowacji Komitetu Transportu PAN;

The decision about awarded prizes in "Leaders of Innovation" Competition is made by a specially appointed Competition Jury:

Prof. Włodzimierz Choromański PhD. Eng.- Member of the Transportation Committee – Polish Academy of Sciences (TC PAS) Chair of the Innovation Group of TC PAS; ECO-Mobility Association, President of the Association;