• English
  • Polski

Liderzy Innowacyjności

Decyzję o przyznaniu nagród w Konkursie „Liderzy Innowacyjności” podejmuje specjalnie powołana Kapituła w składzie:

prof. dr hab. inż. Włodzimierz Choromański - Członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk, Przewodniczący Zespołu ds. Innowacji Komitetu Transportu PAN;